MANA CAAWIN KARTAA

Kolka aad dhaqaale ugu deeqdo Isuroon, waxa aad gargaaraysaa urur samafal ah oo la aaminsan yahay oo:

  • Horseed u ah hagaaajinta caafimaadka, isku-filaanshada iyo ku lug yelad arrimaha bulshada ee haweenka Soomaalida ah ee Minnesota.
  • Mar walba beesha ku xiriirasi uu ugu taxa luqo xoogana u saaro dadaalada jira.
  • Cudud dhaqaale ahaan waarta oou fiican aayaha dambe eeMinnesota.

Deeqda aad bixisaa waxaay ka caawin haweenka iyo gabdhaha  inay helaan nolol caafimaad iyo wax soo saarba leh.

Hay’adani Daryeelada Caafimaad Ka Hortaga ah Qaabilsan (oo magaceeda hawl galku yahayIsuroon)waa  hay’ad samafal ah [a 501(c)(3)] oo ka diiwaan gashanGuideStar. Wiixii gacan dhaqaale ah oo aad gaysataa waa wax canshuurta kolka la celinayo sannadkii aan laguu xisaabinayn. Kala soo bax halkan warqada canshuur saamixida ee hawlahayaga ka hadlaysa. [(Download our tax-status letter here.)]