BEESHA IYO KU LUG YEELADKA BULSHADA

Haweenka Soomaalidu waxa ay u baahan yihiin in lagu xiro bulshadooda ayna af buuxa ku lahaadaan Minnesota. Waxa aan rumaysanahay in haweenku ay ka gudbi karaan carqaladaha aqoon la’aanta afka, midab takoorka ahiyo cadaadiska diintooda lagu cadaadiyosi ay naftooda iyo qoysaskoodaba awood u galiyaan ayna u bulaalaan.

Isuroon waxa ay ka caawisaa haweenka iyo gabdhaha Soomaalida ah la dagaalanka kala sareynta ragga iyo dumarka iyo ka go’ida dadka kale. Mashaariicdayada ku lug yeeladka bulshada iyo kuwa hogaamintu waa ay is kabaan. Mawduucyada ku lug yeeladka bulshada waxaa ku jira:

  • Barida xisaabaha lacagaha iyo hormainta dhaqaalaha
  • Gargaarida ganacsiyada bilowga ah
  • Mashaariicyo la talin iyo tababarid ah
  • Muwaadinimada
  • Barida habka
  • Habraaca codeynta, u doodka xaquuqda siyaasadaiyo baarlaanka

Gabdhaha:

  • Waxa aanu ka gargaarnaa ka qalin jabinta dugsiyada sare iyo is-qorida Jaamacadaha
  • U diyaarinaa damaandooyinka shaqooyinka
  • Adkaysiga iyo isku kalsoonaanta
  • Xirfadaha wadaxiriirida oo ay ku jiraan baraha bulshada iyo maflax ka hadlida.

Na soo wac si laguu xiriiriyo: 612-886-2731