XAFIISKA DIB U DEJINTA QAXOOTIGA

Qaxootiga wadankan U.S ka joogay muddada ka yar 5ta sanno waxaa aanu siinaa adeegyo maareynta kiisas ah iyo wax barid caafimaadka ku saabsan:
Adeegyada Kiis maareynta ku saabsan:

 1. Caadifada iyo bulsho ku xirida
 2. Qiimeynta baahida jirta
 3. Abuurida hadafyada macmilku uu doonayo in uu higsado
 4. Ka gargaarida codsiga gargaarada dowladu bixiso
 5. U sameeynta baaritaanada caafimaad ee fayoobida lagu eegayo
 6. Wacyi galin ku saabsan dhaqanka iyo caafimaadka
  • Barashada nidaamka
  • Barashada caafimaadka
 7. Ku xirida beesha iyo khayraadka
 8. Taakuleyn
 9. Abuurida hadafyada macmilku uu doonayo in uu higsado
 10. La socod iyo daba gal ku saabsan gaarida hadafyadaa
 11. Barashada maamulida iyo maareynta lacagaha
 12. Barashada maamulida waqtiga