MASHAARIICDAYADA

Haweenka iyo Gabdhaha:Waxaan u nahay af iyo dhaqan ahaanbaku xiraha akhbaarta fayoobida, bixiyeyaal daryeel caafimaad oo la aaminsan yahay, barida xisaabaadka lacagaha,ku lug yeeladka hawlaha bulshada iyo hogaamin.

Bixiyeyaasha daryeelada caafimaadka iyo mas’uuliyiinta,waxaanu isu nahay is-kaashadayaalka wada shaqeeya hagaajinta maxsuulada iyo yarenta kala sareynta daryeelada dadka kala duwani ay helaan iyadoo la adeegsanayo tababaro dhaqan ahaan quman iyo cilmi baarisyo.

Fadlan riix noocyada borogaraamyada si aad wax uga ogaato arrimahan. Si aad u eegto sida aad gacan uga gaysan karto mid ka mid ah borogaraamyadaa, booqo bogga tabarucaha ama deeqada.