NAGU SOO XIRAN

Saameyn waad ku yeelan kartaa  Minnesota.Tabarucayaashayaduwaa qayb lama huraan ah oo ka mid ah shaqadayada ku wajahan gaarida mustaqbalka sidii haweenka iyo gabdhaha  Soomaalida ah iyo qoysaskooduba ay u noqon lahaayeenkuwo:

  • Ku hawlan sidii ay faqriga uga bixi lahaayeen una noqon lahaayeen kuwa isku filnaansho gaara.
  • Uga sameysan lahaayeen isku xirnaan dhaqamada kale
  • Aqoonsada waxna ka qabta dhaqan ahaan iyo nidaam ahaanba carqaladaha hor taagan
  • Hela daryeelka caafimaad ee ka hor taga ah.

Hadii aad waqtigaaga ku tabarucdid aadna ku boorisid saaxiibadaa iyo qoyskaaga iyo jaalayaashaa in ay iyana saa oo kale sameeyaan, waxa aad kolkaa caawinaysaa sidii haweenka iyo gabdhaha ay ku gaari lahaayeen nolol caafimaad iyo wax saarba leh.

Fadlan buuxi foomkan si aad noogu soo xiranto:

MaleFemale


Where do you want to Volunteer?

WAA MAHADSAN TAHAY!

Wixii deeqa ah ee aad siiso Isuroon waxa ay ka caawin noqoshada cudud dhaqaale ahaan waari karta taasoo ah mid u fiican aayaha dambe ee Minnesota. Waa aanu kula soo xiriir doonaa si aan tabaruce ahaan kuugu xiriirino. Inta ka horeeysa fadlan nagu caawi wadaagida aad la wadaagayso hawsha aan qabano dadka kale adigoo nagu xiraya baraha bulshada ee liking us on Facebook.

Hay’adani Daryeelada Caafimaad Ka Hortaga ah Qaabilsan (oo magaceeda hawl galku yahay Isuroon)waa  hay’ad samafal ah [a 501(c)(3)] oo ka diiwaan gashanGuideStar.. Kala soo bax halkan warqada canshuurta saamixida ee hawlahayaga ka hadlaysa. [(Download our tax-status letter here.)]